MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN NGAY HÔM NAY 🚚   1x786.000₫ 2x1.257.600₫(-20%) 3x1.768.500₫(-25%)🚀

Lợi nhuận


Các khiếm khuyết sản xuất

Người dùng có thể trả lại NETMINERS miễn phí bất kỳ sản phẩm nào có lỗi sản xuất. Có tính đến bản chất của các sản phẩm đã ký hợp đồng, Người dùng sẽ có khoảng thời gian 7 ngày kể từ khi nhận thức được sự thiếu phù hợp của sản phẩm để thông báo cho NETMINERS về sự thiếu phù hợp của mình với chúng. Nếu vượt quá thời hạn này, Người dùng sẽ chịu mọi thiệt hại.

Việc trả lại các sản phẩm có lỗi sản xuất trong đó sẽ không phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào cho Người dùng.

Để chính thức hóa việc trả lại, Người dùng phải liên hệ với NETMINERS trong khoảng thời gian một tháng, theo mẫu liên hệ sau, cho biết sản phẩm hoặc các sản phẩm đối tượng trả lại, số đơn đặt hàng, đính kèm ảnh và danh sách chi tiết các lỗi được đánh giá cao trong đó.

Sau khi nhận được thông báo từ Người sử dụng, NETMINERS sẽ thông báo cho bạn trong vòng 3 đến 5 ngày làm việc nếu sản phẩm được trả lại hay không. Trong trường hợp trả lại, NETMINERS sẽ thông báo cho Người sử dụng hình thức thu thập hoặc giao sản phẩm bị lỗi đến văn phòng / kho của họ.

Các văn phòng / nhà kho mà Người dùng có thể gửi sản phẩm bị lỗi sẽ được cung cấp thông qua các liên lạc này

Mỗi sản phẩm được trả lại phải chưa qua sử dụng và còn nguyên nhãn mác, bao bì và nếu có, tài liệu gốc và phụ kiện đi kèm. Nếu việc này không được thực hiện bởi Người sử dụng, NETMINERS có quyền từ chối trả lại hàng.

Sau khi nhận được sản phẩm và xác minh được các khuyết tật, NETMINERS sẽ cho phép Người dùng thay thế sản phẩm bằng một sản phẩm khác có đặc điểm giống hệt, trừ khi tùy chọn này về mặt khách quan là không thể hoặc không tương xứng đối với NETMINERS.

Trong trường hợp do thiếu hàng, không thể vận chuyển một sản phẩm khác có cùng đặc tính, Người dùng có thể lựa chọn giữa việc chấm dứt hợp đồng (nghĩa là hoàn lại số tiền đã thanh toán) hoặc yêu cầu gửi một mẫu khác mà Người dùng tự nguyện lựa chọn.

Việc phân phối sản phẩm có đặc điểm giống hệt nhau hoặc kiểu máy mới mà Người dùng chọn, nếu thích hợp, sẽ được thực hiện theo các điều khoản tương tự như các điều khoản đã ký hợp đồng theo thứ tự ban đầu để tính từ ngày NETMINERS xác nhận với Người dùng việc thay thế sản phẩm bị lỗi sản phẩm hoặc lô hàng của mô hình mới.

Việc thay thế, gửi một mô hình mới hoặc chấm dứt hợp đồng sẽ không có nghĩa là Người dùng phải trả thêm chi phí.

Nếu Người sử dụng giải quyết hợp đồng, NETMINERS sẽ thực hiện việc hoàn trả toàn bộ số tiền đã thanh toán cho Người dùng do mua sản phẩm bị lỗi (bao gồm cả chi phí vận chuyển).

NETMINERS thông báo cho Người dùng rằng thời hạn trả lại số tiền đã thanh toán sẽ tùy thuộc vào phương thức thanh toán mà Người dùng đã sử dụng khi mua sản phẩm:

-Nếu Người dùng đã thực hiện thanh toán bằng thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ, NETMINERS sẽ hoàn trả số tiền đã thanh toán trong khoảng thời gian 14 ngày theo lịch kể từ khi Người dùng quyết định chấm dứt hợp đồng.

-Nếu Người dùng đã thực hiện thanh toán qua PayPal, NETMINERS sẽ hoàn trả số tiền đã thanh toán trong vòng 3-4 ngày làm việc kể từ khi Người dùng quyết định chấm dứt hợp đồng.

Rút tiền

Trong trường hợp Người dùng không hài lòng với các sản phẩm nhận được trong đơn đặt hàng của mình, Người dùng, theo Luật chung để bảo vệ Người tiêu dùng và Người dùng, sẽ có khoảng thời gian mười bốn (14) ngày theo lịch để trả lại toàn bộ đơn đặt hàng hoặc, nếu bạn thích, bạn có thể trả lại bất kỳ sản phẩm nào tạo nên tổng đơn đặt hàng và tất cả mà không có bất kỳ hình phạt nào và không cần nêu lý do.

Tuy nhiên, Người dùng phải chịu trách nhiệm về chi phí trả lại trực tiếp cho NETMINERS, cho dù bạn trả lại toàn bộ đơn đặt hàng hay nếu bạn quyết định chỉ trả lại một số sản phẩm của đơn đặt hàng.

Ngoài ra, nếu chi phí vận chuyển ban đầu là miễn phí vì lý do khuyến mại, thì số tiền trả lại cho người dùng sẽ được trừ đi 160.000₫ tương ứng với chi phí vận chuyển ban đầu.

Để chính thức hóa việc trả lại, bạn phải liên hệ với NETMINERS theo mẫu sau. Sau khi nhận được thông tin liên lạc, NETMINERS sẽ chỉ ra cách thức đơn đặt hàng được gửi đến văn phòng hoặc kho hàng của họ.

NETMINERS không chịu trách nhiệm đối với công ty chuyển phát nhanh mà Người sử dụng ký hợp đồng về việc trả lại đơn hàng. Theo nghĩa này, NETMINERS khuyến nghị Người sử dụng yêu cầu công ty chuyển phát cung cấp bằng chứng giao hàng sau khi đơn vị chuyển phát đã gửi sản phẩm vào văn phòng / kho của NETMINERS, để Người sử dụng có bằng chứng rằng sản phẩm đã được giao chính xác cho NETMINERS.

Chi phí trả lại đơn đặt hàng (chẳng hạn như chi phí vận chuyển thông qua các công ty chuyển phát nhanh) sẽ do Người sử dụng trực tiếp chịu.

Sản phẩm phải chưa qua sử dụng và còn nguyên nhãn mác, bao bì, tài liệu và phụ kiện gốc đi kèm nếu có. Nếu việc này không phải do Người sử dụng thực hiện hoặc nếu sản phẩm bị bất kỳ thiệt hại nào, Người dùng chấp nhận rằng sản phẩm có thể bị giảm giá hoặc NETMINERS có thể từ chối trả lại.

Sau khi NETMINERS nhận được đơn đặt hàng và xác minh rằng nó hoạt động tốt điều kiện là, NETMINERS sẽ tiến hành trả lại tất cả số tiền Người dùng đã trả ngoại trừ chi phí vận chuyển, nếu chi phí vận chuyển ban đầu là 0₫ cho mỗi chương trình khuyến mãi, người dùng sẽ được trả lại toàn bộ giá mua trừ đi 160.000₫ theo khái niệm chi phí vận chuyển ban đầu.

NETMINERS thông báo cho Người dùng rằng thời hạn trả lại số tiền đã thanh toán sẽ tùy thuộc vào phương thức thanh toán mà Người dùng đã sử dụng khi mua sản phẩm:

-Nếu Người dùng đã thực hiện thanh toán bằng thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ, NETMINERS sẽ hoàn trả số tiền đã thanh toán trong khoảng thời gian 14 ngày theo lịch kể từ khi Người dùng quyết định chấm dứt hợp đồng.

-Nếu Người dùng đã thực hiện thanh toán qua PayPal, NETMINERS sẽ hoàn trả số tiền đã thanh toán trong vòng 3-4 ngày làm việc kể từ khi Người dùng quyết định chấm dứt hợp đồng.

Trong mọi trường hợp, NETMINERS sẽ trả lại số tiền đã thanh toán sớm nhất có thể và trong mọi trường hợp, trong vòng 14 ngày theo lịch kể từ ngày Người dùng thông báo về quyết định rút khỏi hợp đồng của mình.

Chính sách trao đổi

NETMINERS không hỗ trợ việc trao đổi giữa một sản phẩm mà Người sử dụng đã mua với một sản phẩm khác được cung cấp trên Trang web.

Trong trường hợp Người dùng muốn thay đổi một sản phẩm, anh ta phải thực hiện quyền rút lại của mình đối với sản phẩm đó như đã thiết lập ở phần trước và sau đó mua sản phẩm mới mà anh ta muốn.
VOLVER ARRIBA